تاریخ انتشار :شنبه ۱۷ تیر ۹۶.::. ساعت : ۸:۰۲ ق.ظ
فاقددیدگاه

دبير و نايب رئيس منطقه هفت هندبال معرفى شدند.

دبير و نايب رئيس منطقه هفت هندبال معرفى شدند.
طى احكام جداگانه از سوى جناب اقاى على ضامن اويش مدير منطقه هفت هندبال كشور
اقاى سعيد پاياب به عنوان دبير و سركار خانم اعظم صميمى به عنوان نايب رئيس هندبال منطقه هفت كشور معرفى شدند.

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.