ارتباط با ما

Default Icon

آدرس :کهگیلویه و بویراحمد، گچساران ،استادیوم تختی،امور ورزش و جوانان

کد پستی :۱۹۹۵۶۱۴۱۱۸

تلفن :۲۲۶۶۲۲۹۵،۲۲۶۶۱۰۳۵

فاکس :۲۲۶۶۰۹۲۱

پست الکترونیک :info@msy.gov.ir